Od dnia 01.01.2024r., działalność jest zawieszona.